Activiteiten voor KGP-leden

(Voor eerdere activiteiten zie het archief).

OPEN ATELIERDAG op zaterdag 1 april bij Distorted Creators.

Birgit Sluiter en Michel van de Wiel vormen samen het kunstenaarsduo Distorted Creators. Zij vinden samenwerking met elkaar en met andere kunstenaars heel belangrijk en interessant. Je kunt van elkaar leren en elkaar inspireren.

Daarom stellen ze hun atelier/werkplaats op 1 april a.s. OPEN voor de leden van het Kunstcollectief.

Jullie zijn van 13:00 tot 17:00 van harte welkom om de werkplaats op de Domakkerstraat 8 in Haalderen te bezoeken, ons werk te bekijken, maar vooral ook om leuke gesprekken met ons en met elkaar aan te gaan. Welllicht komen hier weer interessante samenwerkingsvormen uit voort.

Welkom in Haalderen op 1 april 2023.

Zie ook: Kunstenaar van de maand maart 2023

Activiteitenkalender  februari  –  oktober 2023 – Kunstcollectief Gelderse Poort

Maandag 6 februari 14.00 uur: Bijeenkomst ‘DENKTANK’ KGP.
Locatie: Kunstenknooppunt Zuidoever:
Atelier Rigtering, Zalmstraat 22, 6566 CD Millingen aan de Rijn.
Kunstenaars/deelnemers van het Kunstcollectief Gelderse Poort, die interesse hebben om mee te denken en hun bijdrage te leveren zijn van harte welkom.
Wel even aanmelden bij : info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl

Zaterdag 25 februari 11.00 – 16.00 uur: Atelierdag bij Yolba Smit
‘Doe je mee aan ‘de challenge De Onzichtbare’? Vind je het leuk om een zaterdag samen te komen en aan je eigen werk voor ‘de challenge’ te werken?
Je bent van harte welkom in het atelier van Yolba Smit in Leuth op zaterdag 25 februari van 11-16 uur. Iedereen werkt aan eigen werk en tegelijkertijd inspireren we elkaar.
Ook als je aan ‘ander werk’ dan aan ‘de challenge’ wilt werken ben je van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, neem wel je eigen materiaal en lunch mee. Er is plaats voor 8 collega’s (met niet al te groot werk); meldt je wel vooraf  aan bij yolbasmit@yahoo.com.

Zaterdag 25 maart:  14.00 – 17:00 uur: KUNSTCAFE /INSPIRATIEBIJEENKOMST WEST.
Inspiratiebijeenkomst en kunstcafé van Kunstcollectief Gelderse Poort.
Locatie ‘t Convent, Raadhuisplein 1, Huissen.
Inspirerend programma met lezing van Noud Bles en Joop van der Straaten over Mythen en Wondergeboorten. Zie website LEDEN KGP.

N.a.v. deze bijeenkomst is er een excursiemogelijkheid naar het Anatomisch Museum in Nijmegen. De datum hiervoor wordt nog in overleg ingevuld en zal in mei  2023 gaan plaatsvinden. Toegang vrij voor leden kunstcollectief.
Uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog met nadere informatie.

8, 9 en 10 april (Paasweekend) – expositie KGP Kunstenaars Zalmkerkje in Millingen . Kunstenaars KGP die deelnemen aan  de Challenge (tekst Joep Stapel).

Zaterdag 22 april – opening expositie KGP kunstenaars – 13:00u  locatie Fort Pannerden.
Marjolijn Rigtering, Conny Koster en Arjan Binnenkade (deelnemers KGP) exposeren hun kunstwerken.  Persoonlijke uitnodiging  volgt per mail.

Zaterdag 13 mei – KGP expositie  in kleine kerkje aan de dijk in Angeren.
Kunstenaars KGP kunnen zich hiervoor aanmelden. Deze dagexpositie wordt georganiseerd in samenwerking met de organisatoren van ‘Wegen met Zegen’ , een Pelgrimagetocht door Lingewaard. Heb je passend werk en wil je dit exposeren?
Meld je dan aan bij r.oostendorp51@upcmail.nl.

10-11 juni: Pop-Up EXPOSITIE MIET-AIR.
Deze expositiemogelijkheid is voor alle leden van het Kunstcollectief Gelderse Poort (met verkoopmogelijkheid !) en mogelijkheid tot uitnodigen eigen netwerk.
 Locatie: “MIET-AIR”, Grensweg 6, 5437 BEERS (bij Cuyk).
T
ijdstip: 12.00 uur tot 17.00 uur.
De expositie gaat plaatsvinden in de grote landschappelijke buitenruimte van Miet Air èn binnen in de monumentale glazen expositiekas. Tegelijkertijd zullen er werken uit de vaste collectie van Miet Air getoond worden. Jullie krijgen nog gedetailleerde informatie over deelname.

De inrichting en aanleveren van je werk kan op woensdagmiddag/woensdagavond  7 juni van 14.00 uur tot 19.00 uur.
Mocht dit tijdstip niet passend zijn dan kan er (bij uitzondering en op afspraak) op vrijdagavond 9 juni tussen 18.00 uur en 19.00 uur werk gebracht worden.
Een collega-kunstenaar vragen voor het meenemen en plaatsen van je werk  kan natuurlijk ook altijd.

9-10 september:   11.00 uur tot 17.00 uur- Ode aan de Gelderse Poort.  
2e weekend van september is de jaarlijkse Kunst- en Cultuurroute van het ‘Kunstcollectief Gelderse Poort’.
We brengen een Ode aan de Gelderse Poort met haar prachtige landschap. Deze Ode aan het landschap is een jaarlijks terugkerend thema met een wisselend sub-thema.
Voor  2023  is het sub-thema ‘verbinding’  geworden.
Er volgt t.z.t. nog veel info, maar laat je alvast inspireren door het thema en probeer een aantal werken te maken n.a.v. dit thema (overigens niet verplicht).

Coördinatoren Kunstcollectief Gelderse Poort:
Rita Oostendorp (west)
Marjolijn Rigtering  (zuid)
Vacant  (oost)

Challenge n.a.v. een fragment uit 'De Onzichtbare'

Het idee om voor onze kunstenaars ‘een challenge’  te organiseren n.a.v. de beeldende tekst van  het boek ‘De Onzichtbare ‘ kwam spontaan en werd enthousiast ontvangen door de aanwezigen. 
De tekst van 2x A4 komt op de website met de uitnodiging aan alle kunstenaars / leden  om een werkstuk te maken n.a.v. deze tekst.

Foto ervan insturen naar info@kunstcollectiefgeldersepoort.nl tot uiterlijk eind februari 2023.

Het is geen wedstrijd, maar  gewoon een challenge.

Met Pasen op 8-9-10 april is er een expositie van de kunstwerken in het Zalmkerkje van Millingen aan de Rijn.
Alle kunstwerken die nav de Challenge gemaakt zijn worden dan geëxposeerd en Joep Stapel leest voor uit eigen werk! 
Tevens biedt het Zalmpodium plaats voor kleinschalige culturele en kunst-evenementen en ook zijn er exposities op aanvraag mogelijk! 
Een geweldige mooie plek om je werken tentoon te stellen!
Atelierdag bij Yolba Smit op 25 februari.

‘Doe je mee aan de challenge 
‘De Onzichtbare’? 
Vind je het leuk om een zaterdag samen te komen en aan je eigen werk voor ‘de challenge’ te werken? 
Je bent van harte welkom in het atelier van Yolba Smit in Leuth op zaterdag 25 februari van 11-16 uur. Iedereen werkt aan eigen werk en tegelijkertijd inspireren we elkaar. 
Ook als je aan ‘ander werk’ dan aan de challenge wilt werken ben je van harte welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden, neem wel je eigen materiaal en lunch mee. Er is plaats voor 8 collega’s (met niet al te groot werk); meldt je wel vooraf  aan bij yolbasmit@yahoo.com.

Mythen en wondergeboorten

Aankondiging voor Kunstcollectief Gelderse Poort, optreden van Noud Bles en dr. Joop van der Straaten op zaterdag 25 maart 2023

Elke geboorte is een wonder, maar gelukkig is niet elke geboorte een wondergeboorte. We spreken namelijk over een wondergeboorte als het kind met een duidelijk zichtbare aangeboren afwijking ter wereld komt. De geboorte van een kind met een ernstige aangeboren afwijking is hoogst confronterend voor iedereen die ermee te maken krijgt. Dan lijkt de natuur wreed en produceert soms een boreling met een bizar uiterlijk zonder reële levenskansen. Zulke schepsels jagen vrees aan, maar wekken ook de nieuwsgierigheid, en hebben van oudsher aanleiding gegeven tot de meest uiteenlopende fantasieën over de oorzaken, de zin en de betekenis van deze misgeboorten. In de Oudheid waren die fantasieën een onuitputtelijke bron voor mythen, later voor sprookjes, sagen en legenden en ook vandaag nog voor diverse romans en verhalen.

Ook de medische wetenschap houdt zich met aangeboren afwijkingen bezig en stelt zich vragen als: waaruit bestaat de afwijking precies, kunnen we iets te weten komen over de oorzaak, en – tegenwoordig meer dan vroeger – kunnen we een (kleine) afwijking verhelpen of de afwijking misschien voorkomen.

Deze inspiratiebijeenkomst van kunstcollectief Gelderse Poort wordt een combinatie van fascinerende medische en historische informatie met een reeks prachtige verhalen en gedichten die gebaseerd zijn op de mythologie uit de hele wereld, aangevuld met veel afbeeldingen en muziek.

Dr. Joop van der Straaten is arts en anatoom. Van 2005 – 2015 was hij conservator van het Museum voor Anatomie en Pathologie van het Radboudumc in Nijmegen.

Noud Bles is schrijver en dichter. In 2022 verscheen van zijn hand het boek Oekraïne: Hoog op de zuil van vrijheid, achtergronden, geschiedenis en literatuur en in het najaar de herziene tweede druk van zijn klimaatroman De gelukkige roofvogel.

Joop van der Straaten en Noud Bles hebben in een klein, mooi geïllustreerd boekje de geschiedenis en de verhalen en gedichten over aangeboren afwijkingen beschreven. Mythen en wondergeboorten, verhalen over aangeboren afwijkingen is op 25 maart 2023 verkrijgbaar.

Voor belangstellenden wordt een exclusieve excursie naar het Museum voor Anatomie en Pathologie *) georganiseerd, waarin onder meer een rondleiding langs de museumcollectie aangeboren afwijkingen. Meer informatie en opgave op 25 maart 2023.

*) Het museum toont op een esthetisch zeer verzorgde manier de anatomie van de mens, de ontwikkeling van de menselijke vrucht en ziekten en afwijkingen in preparaten en afbeeldingen.

Atelierbezoekdagen

Als Kunstcollectief Gelderse Poort willen we graag ATELIERBEZOEKDAGEN van onze deelnemende kunstenaars onder de aandacht brengen,  stimuleren en promoten.

Plan je een OPEN DAG in je atelier of werkplaats en ben je deelnemer van ons Kunstcollectief dan delen wij deze Atelierbezoekdagen voor jou op onze website op de Cultuurkalender. Tevens  delen we het op FACEBOOK en INSTAGRAM.
Een unieke kans om je werkplek te laten zien en aan elkaar te vertellen over je passie!